Speciaal rampenbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland

Alle kerncentrales in Duitsland beschikken over veiligheidsinstallaties en vooraf geplande maatregelen voor een veilige bedrijfsvoering die moeten uitsluiten dat een kernongeval relevante radiologische gevolgen heeft voor de omgeving. Een abnormaal incident kan zich slechts voordoen als de beschikbare veiligheidsmaatregelen ontoereikend zouden zijn en de aanvullende maatregelen ter voorkoming van ernstige kernschade en ter beperking van de radiologische gevolgen geen resultaat zouden opleveren. Voor een dergelijk geval is dit speciale rampenbestrijdingsplan opgesteld. Het heeft als belangrijkste doel directe gevolgen van een kernongeval voor de bevolking te voorkomen of te beperken.