Overige maatregelen bij een kernongeval

De ANVS reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. De ANVS zorgt er ook voor dat Nederland goed is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen.

In deze animatie wordt uitgelegd welke overige maatregelen de overheid neemt bij een kernongeval. De overheid neemt deze maatregelen om bijvoorbeeld te voorkomen dat radioactief besmet voedsel op de markt komt. De andere maatregelen die de overheid neemt zijn evacueren, schuilen en adviseren om jodium te slikken. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen. De kans op een kernongeval is overigens erg klein.