Nationale Nucleaire Oefening van start

Bestuurders, hulpdiensten en deskundigen oefenden op 7 februari 2018 een fictief ongeval in de kerncentrale Borssele. Deze oefendag was het eerste deel van de Nationale Nucleaire Oefening, met de naam ‘Shining Spring’. De crisisoefening werd georganiseerd door de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de ANVS, het RIVM en Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden en West-Brabant, samen met de kerncentrale Borssele.

Tijdens deze eerste oefendag bracht de crisisorganisatie van de ANVS, als onderdeel van het Crisis Expert Team straling en nucleair, advies uit aan de Veiligheidsregio’s over de te nemen maatregelen en acties naar aanleiding van het fictieve ongeval. Ook de internationale samenwerking werd geoefend door het fictieve ongeval te melden aan en informatie te delen met de Belgische collega’s.

Oefening

Het doel van de oefening is de vernieuwde plannen, procedures en mogelijke maatregelen te oefenen, waarna deze systematische worden geëvalueerd. Met de contacten, ervaring en kennis die in aanloop naar en tijdens Shining Spring worden opgedaan, zijn alle betrokken partijen beter voorbereid op kernongevallen.

Nationaal niveau

De ANVS heeft haar taak in de voorbereiding op kernongevallen met alle betrokken partijen tijdens deze dag goed kunnen oefenen. Op 16 en 18 april vindt het tweede deel plaats, de oefening op nationaal niveau. Deze zal in principe voortborduren op het scenario dat is gebruikt op deze regionale oefendag.