Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - wet- en regelgeving

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze factsheet gaat in op aanpassingen in de wetgeving en regelgeving.