Visual Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - implementatie in de Nederlandse wetgeving

Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. De kernenergiewet blijft ongewijzigd. De implementatie van de richtlijn brengt wel de nodige aanpassingen met zich mee voor een aantal besluiten en regelingen. Dit figuur visualiseert de aanpassingen.