Gewijzigde ANVS-Verordening treedt op 16 juni in werking

De wijziging van de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming treedt op 16 juni in werking. Met de aanpassing wordt het voor met name ziekenhuizen, producenten van medische nucliden en laboratoria mogelijk om afval, dat een aantal stoffen (radionucliden) bevat, te laten verbranden bij een afvalverbrandingsinstallatie.  Onderzoek heeft aangetoond dat deze manier van afvalverwerking geen negatieve gevolgen heeft voor de stralingsbescherming van mens en milieu. De verordening is op 15 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Achtergrond van de regelgeving

In de ANVS-verordening, die hoort bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) uit 2018, zijn regels uitgewerkt over radionucliden die onder meer toegepast worden in de medische sector. Een voorbeeld van zo’n toepassing is het maken van een botscan (skeletscintigrafie): met behulp van radioactieve vloeistof kunnen artsen afwijkingen in botten en gewrichten waarnemen, die op ‘gewone’ röntgenfoto’s niet te zien zijn. Elke radionuclide heeft een vrijgavewaarde, die aangeeft tot welke hoeveelheid straling er na gebruik sprake is van radioactief afval. Denk bij afval bijvoorbeeld aan handschoenen en mondmaskers, maar ook aan bloed en weefstel dat door de behandeling radionucliden kan bevatten.

Signaal van producenten en afvalverwerkers

Om de veiligheid te borgen en te verbeteren, voldoen regels op het gebied van stralingsbescherming aan internationale veiligheidsnormen. De regels moeten daarnaast uitvoerbaar en naleefbaar zijn voor partijen die met de regels te maken krijgen. Uit gesprekken met producenten en verwerkers van deze afvalstromen is gebleken dat de eisen, die sinds 2018 gelden, grote gevolgen hebben voor de regeldruk en nalevingskosten. Dit komt omdat structureel meer afval als radioactief afval moet worden afgevoerd of omdat de opslagcapaciteit voor tijdelijke vervalopslag moet worden uitgebreid.

Aanpassing van de vrijgavewaarden

De ANVS heeft naar aanleiding van het signaal onderzoek gedaan naar een andere wijze van afvalverwerking, waarbij hogere (dus minder strenge) vrijgavewaarden gelden die geen afbreuk doen aan de veiligheid van mens en milieu. Op basis van het onderzoek is in de ANVS-verordening specifiek vrijgave voor enkele radionucliden geïntroduceerd. Daardoor kan een groter deel van het afval veilig worden verbrand in speciale afvalverbrandingsinstallaties, in plaats van het af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA).

Reacties naar aanleiding van internetconsultatie

Van 12 maart 2021 tot en met 11 april 2021 was het mogelijk om een reactie te geven op de voorgestelde aanpassing van de ANVS-verordening. De internetconsultatie heeft geleid tot drie reacties en het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft een advies opgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de ANVS de verordening op een aantal punten verduidelijkt. In de toelichting bij de ANVS-verordening is antwoord gegeven op een aantal vragen uit de internetconsultatie.