Dienstdoend Ambtenaar Straling (DDA)

Dienstdoend Ambtenaar Straling (DDA)

De Dienstdoend Ambtenaar Straling ANVS (DDA Straling) is een inspecteur van de ANVS die opgeroepen wordt als er sprake is van een incident of ongeval waarbij radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen betrokken zijn.

In de praktijk zal dit bij een (mogelijk) incident met een B-object zijn, waarbij meestal geen (verdere) verspreiding van radioactieve stoffen naar de omgeving plaats vindt. De ANVS handelt dit (telefonisch of ter plaatse) af en kan hierbij (meet)ondersteuning en expertise van het RIVM inroepen.

Dit soort incidenten of ongevallen kunnen plaatsvinden bij bedrijven en inrichtingen die gebruik maken van radioactieve bronnen voor industriële processen of toepassingen, maar ook bij ziekenhuizen die radioactieve bronnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden of voor de behandeling van patiënten en het stellen van diagnoses, of bij het vervoer van radioactief materiaal. Dit soort incidenten of ongevallen met radioactieve stoffen of toepassingen kunnen gevolgen hebben voor de directe omgeving of kunnen leiden tot vragen uit de omgeving en media-aandacht.

De bestrijding van dergelijke incidenten valt, afhankelijk van het ingestelde GRIP-niveau (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure), onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester of van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Het mogelijk op te starten CETsn (Crisis Expert Team straling en nucleair) adviseert dan aan de Veiligheidsregio over de radiologische en gezondheidskundige situatie. CETsn wordt afhankelijk van de zwaarte van het incident opgeschaald. Afhankelijk van de situatie kan het incident of ongeval met de Veiligheidsregio en DDA Straling afgewikkeld worden. Het CETsn is samengesteld uit de ANVS Crisisorganisatie en het RGEN (Radiologische en Gezondheidskundig Exertise Netwerk). Hierin heeft, naast andere experts, ook de DDA Straling ANVS een rol.

De DDA Straling voedt waar en indien nodig het CETsn en/of de Veiligheidsregio als inhoudelijke adviseur met technische en inhoudelijke informatie en meetgegevens, en fungeert als verbindingsfunctionaris tussen crisisteams in een extern, vaak multidisciplinair, team. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de DDA Straling om de omgeving van het incident of het ongeval radiologisch vrij te geven. Indien noodzakelijk voert de DDA Straling met ondersteuning van het RIVM stralingsmetingen uit. De DDA Straling houdt waar nodig toezicht, geeft aanwijzingen voor het opruimen van de radioactieve stoffen en voor het onder een vergunning brengen hiervan.