Kennisgeving definitieve vergunning van NRG met betrekking tot de ambtshalve wijziging van de voorschriften van de HFR

De ANVS actualiseert de voorschriften van de aan NRG verleende Kernenergiewetvergunning ten behoeve van de Hoge Flux Reactor (HFR) op grond van artikel 19, eerste lid, van de Kernenergiewet (Kew) in het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen ioniserende straling en de conventionele (niet op straling betrekking hebbende) milieuaspecten.