Hoge Flux Reactor en overige installaties van NRG in Petten

De Stichting NRG en de Stichting ECN-nucleair zijn vennoten in de vennootschap onder firma Nuclear Research and consultancy Group (NRG vof). In die hoedanigheid zijn zij de houder van twee KEW inrichtingvergunningen in Petten te weten voor respectievelijk de Hoge Flux reactor (HFR) en de overige faciliteiten.

Productie van radioactieve isotopen en materialenonderzoek

De NRG produceert met de HFR verschillende isotopen voor medische toepassingen. Op dit moment voorziet de HFR in belangrijke mate in de Europese en de wereldwijde vraag naar medische radio-isotopen. Naast isotopen voor medische toepassingen, produceert de NRG met de HFR ook isotopen voor industriƫle toepassingen, zoals voor bronnen die gebruikt worden bij niet destructief onderzoek (zoals van lasnaden). NRG doet, door middel van bestraling in de HFR, eveneens onderzoek naar verouderingsmechanismen van materialen.

NRG overige faciliteiten

NRG heeft naast de HFR een Kernenergiewetvergunning voor meerdere faciliteiten, waaronder laboratoria:

Hotcell laboratoria (HCL)
De Hot CelI Laboratories omvatten een aantal laboratoria:

 • Het Researchlaboratorium (RL)
  Het RL bestaat uit het actinidenlaboratorium, het chemisch laboratorium, de van telemanipulatoren voorziene cellijnen en de faciliteiten voor de tussenopslag van sterk stralende objecten.
 • De Molybdeen Production Facility (MPF)
  Onder verantwoordelijkheid van NRG wordt in de MPF door Curium molybdeen-99 (Mo-99) als splijtingsproduct uit in de HFR bestraalde uranium-targets geoogst. Curium verhandelt het MO-99 daarna soms als bulk, maar het grootste deel wordt door het bedrijf in molybdeen- technetiumgeneratoren verwerkt. Ziekenhuizen halen het vervalproduct technetium-99m uit de generatoren en verwerken dit in radiofarmaca voor diagnostische onderzoeken.
 • De STEK-hal
  Ooit ontworpen als laboratorium dient dit gebouw al langere tijd als opslagplaats voor transportgereed afval. De STEK-hal heeft voor dit doel een tijdelijke vergunning. Voor opslag van transportgereed afval komt in 2022 de nieuw te bouwen Interim Storage Facility gereed.

FieldLab
Nieuw laboratorium dat wordt gebouwd op de plaats van de voormalige Lage Flux Reactor

Decontamination and Waste Treatment (DWT)
Het DWT-complex bestaat uit gebouwen waar handelingen met radioactief materiaal plaatsvinden.

 • Decontaminatiegebouw
 • Waterbehandelingsgebouw
 • Vastafvalverwerkingsgebouw (Waste Storage Facility, WSF)
  WSF was tot gereedkomen van COVRA de enige locatie voor opslag van radioactief afval. Dit (historisch) afval wordt verwerkt en afgevoerd naar COVRA.
 • Waste Transfer Unitgebouw (WTU)
  Overzetten van afval in transportverpakkingen.

Intermediate Storage Facility (ISF)
Tijdelijke opslag van transportgereed afval. ISF is in 2022 gereed en vervangt dan de STEK-hal.