Hoge Flux Reactor en overige installaties van NRG in Petten

Hoge Flux Reactor en overige installaties van NRG in Petten

De Nuclear Research & consultancy Group (NRG vof) in Petten beheert een onderzoeksreactor: de Hoge Flux Reactor (HFR). NRG verricht nucleair onderzoek voor bedrijfsleven en overheid.

Productie van radioactieve isotopen en materialenonderzoek

De HFR produceert een groot aantal verschillende isotopen voor medische toepassingen. Op dit moment voorziet de HFR in belangrijke mate in de Europese en de wereldwijde vraag naar medische radio-isotopen. Naast isotopen voor medische toepassingen, produceert de HFR ook isotopen voor industriële toepassingen, zoals voor bronnen die gebruikt worden bij niet destructief onderzoek (zoals van lasnaden). De HFR voert, door middel van bestraling in de reactor, eveneens onderzoek uit naar verouderingsmechanismen van materialen.

Lage Flux Reactor

De Lage Flux Reactor (LFR) van NRG is inmiddels ontmanteld en de vergunning is ingetrokken.

NRG-laboratoria

NRG heeft daarnaast een Kernenergiewetvergunning voor:

 • Hotcell laboratoria (HCL):
  Het HCL bestaat uit een aantal laboratoria.
 • Actinidenlaboratorium:
  Hier wordt onderzoek verricht naar de vermindering van radioactief afval.
 • Molybdeen productiefaciliteit (MPF):
  Hier wordt door Curium molybdeen-99 (Mo-99) als splijtingsproduct uit bestraalde uranium-targets geoogst. Het Mo-99 wordt door Curium soms als bulk verhandeld maar het grootste deel wordt door Curium in molybdeen- technetiumgeneratoren verwerkt. Ziekenhuizen halen het vervalproduct technetium-99 uit de generatoren en verwerken dit in radiofarmaca voor diagnostische onderzoeken.
 • Waste storage facility (onderdeel van DWT):
  Hier wordt radioactief materiaal opgeslagen.