Internationale missies aan Nederland

Nederland ontvangt regelmatig teams van internationale experts, die bijvoorbeeld onderzoek doen naar een nucleaire installatie. Ook zijn er missies die kijken naar het bredere stelsel van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) faciliteert deze missies. De missies helpen ons in ons werk. Bij deelname aan de missies geldt altijd de ambitie om de aanbevelingen op te volgen.

Eerdere missies

In 2023 vonden er 3 missies plaats, waarbij het werk van de ANVS onderdeel was van de missie:

  1. IRRS-missie: over het stelsel van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De experts kijken dan bijvoorbeeld naar de organisatie van het toezicht of de vergunningverlening en naar de wet- en regelgeving.
  2. IPPAS-missie: over nucleaire beveiliging.
  3. ARTEMIS-missie: over het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen.

IRRS-missie over stelsel nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Van 4 tot 16 juni 2023 vond de tweede Integrated Regulatory Review Service (IRRS) in Nederland plaats. Een IRRS-missie is een service van het IAEA die via Europese wetgeving verplicht is gemaakt voor EU-landen. Lidstaten zijn verplicht om minstens 1 keer per 10 jaar een zelfevaluatie uit te voeren en deze te laten toetsen door een internationale expertgroep.

Aanbevelingen IAEA

Na afloop van de missie concludeerde het missieteam dat de Nederlandse overheid en de ANVS zich inzetten voor de voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland.

In het rapport stond onder andere de aanbeveling dat wij een meerjarig inspectieprogramma voor nucleaire installaties verder moeten ontwikkelen en uitvoeren. Meer over de aanbevelingen is te lezen in het nieuwsbericht op onze site IRRS-missie onderstreept belang nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Op rijksoverheid.nl vindt u het definitieve IRRS-rapport van de IAEA van 30 oktober 2023.

IPPAS-missie over beveiliging van nucleaire installaties

Van 2 tot en met 13 oktober 2023 vond de International Physical Protection Advisory Service-missie (IPPAS) in Nederland plaats. Deze missie gaat over de beveiliging van nucleaire installaties, transporten en radioactieve materialen.

Aanbevelingen IAEA

Het missieteam concludeerde dat Nederland en de ANVS zich inzetten om een hoog niveau van nucleaire beveiliging in Nederland te realiseren. De deskundigheid rond nucleaire beveiliging is toegenomen sinds de vorige IPPAS-missie in 2012. Verder deed het missieteam een aantal aanbevelingen. Op tweedekamer.nl vindt u de samenvatting van het IPPAS-rapport. Meer informatie over de missie is te lezen in het nieuwsbericht (in het Engels) op de website van het IAEA. Vanwege de vertrouwelijkheid is niet alle informatie openbaar.

Nucleaire beveiliging in Nederland

De internationale experts onderzochten de nucleaire beveiliging in Nederland op de volgende 5 gebieden: 

  1. nucleair beveiligingsregime (wat er in Nederland geregeld is op het gebied van nucleaire beveiliging) 
  2. review van de beveiliging van een nucleaire installatie
  3. beveiliging van nucleaire transporten
  4. beveiliging van radioactieve materialen, zowel in installaties als bij transporten
  5. review van de cybersecurity in de nucleaire sector (digitale beveiliging)

ARTEMIS-missie over radioactief afval

Van 19 tot en met 28 november 2023 vond de eerste Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS) in Nederland plaats. Deze missie gaat over radioactief afval.

Beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

Een team van internationale experts onderzocht hoe het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (brandstof voor kerncentrales) in Nederland is geregeld. Daarbij keken ze ook naar wet-en regelgeving. Het missieteam concludeerde dat Nederland een effectief afvalbeheersysteem heeft. Radioactief afval wordt op een veilige manier verwerkt.

Verder deed het missieteam een aantal aanbevelingen, waarvan één aan de ANVS. Op tweedekamer.nl vindt u het definitieve ARTEMIS-rapport van het IAEA van 27 maart 2024. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht (in het Engels) op de website van het IAEA.