Samenwerken bij beoordelingen kleine kernreactoren

De ANVS gaat internationaal samenwerken bij het beoordelen van het voorlopige ontwerp van NUWARD, een kleine kernreactor. NUWARD is een 'small modular reactor' (SMR) van het Franse bedrijf EDF. SMR’s zijn volop in ontwikkeling, maar bestaan nog niet in Europa. Ze zijn minder groot dan een normale kernreactor. Daardoor kunnen ze makkelijker op verschillende plekken worden geplaatst. Bijvoorbeeld op industrieterreinen.

Samenwerking met 5 andere toezichthouders

Om de veiligheid van het voorlopige ontwerp van NUWARD te beoordelen, trekken we samen op met andere Europese toezichthouders. Ook Zweden (SSM), Polen (PAA), Frankrijk (ASN), Tsjechië (SÙJB) en Finland (STUK) doen mee aan de beoordeling van het NUWARD-ontwerp. Onze bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis ondertekende hiervoor een 'Terms of Reference' met samenwerkingsafspraken op 14 november. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Western European Nuclear Regulators Association (WENRA). Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans tekende op 1 december een aanvullende overeenkomst.

De ANVS sluit aan bij de 2e fase van de NUWARD-samenwerking. De 1e fase van de beoordeling is uitgevoerd door SÙJB, STUK en ASN. De samenwerking werd ook besproken tijdens een ontmoeting tussen ANVS-bestuursleden Annemiek van Bolhuis en Marco Brugmans met collega’s van de Franse toezichthouder ASN op vrijdag 10 november. Het was de eerste bijeenkomst sinds de start van een samenwerkingsverband tussen de ANVS en ASN in september.

Zweden (SSM), Polen (PAA), Nederland (ANVS), Frankrijk (ASN), Finland (STUK) en Tsjechië (SÙJB) tekenen samenwerking NUWARD.
Beeld: ©ASN
Michael Knochenhauer (waarnemend directeur-generaal van SSM, Zweden), Andrzej Głowacki (voorzitter PAA, Polen), Annemiek van Bolhuis (bestuursvoorzitter ANVS, Nederland), Olivier Gupta (directeur-generaal ASN, Frankrijk), Petteri Tiipana (directeur STUK, Finland) en Dana Drábová (bestuursvoorzitter SÚJB, Tsjechië) tekenen de NUWARD-samenwerkingsafspraken.

Meer kennis en ervaring

De samenwerking draait om de beoordeling van een aantal veiligheidsaspecten van het voorlopige NUWARD-ontwerp. Het gaat dus niet om een volledige beoordeling van het ontwerp. De ANVS doet mee aan de samenwerking om de volgende redenen:

  • Kennis en ervaring opdoen met het beoordelen van een moderne SMR en de toepassing van Nederlandse veiligheidseisen daarop.
  • Samenwerking met andere toezichthouders ervaren en versterken. We willen leren hoe andere regulators met wetgeving omgaan. Daarmee kunnen we hun beoordelingen beter begrijpen om daar later gebruik van te maken. Misschien kunnen we dan (onderdelen) uit de beoordeling overnemen.
  • Zorgen dat veiligheidseisen die voor ons belangrijk zijn in het ontwerp worden meegenomen (voor zover dat nog niet zo was).

Meekijken met Britse collega's

De samenwerking voor het voorlopige NUWARD-ontwerp past bij de ambitie van de ANVS om voorbereid te zijn op de toekomst. Naast de NUWARD-samenwerking kijken experts van de ANVS ook mee bij de beoordeling van het SMR-ontwerp van Rolls-Royce. De Britse nucleaire autoriteit ONR voert die beoordeling uit. We zoeken dus naar brede internationale samenwerking om onze eigen kennis te versterken. Zo bereiden we ons voor op vergunningaanvragen die er in Nederland kunnen komen voor de bouw van SMR’s.

Small modular reactors

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor innovatieve ontwikkelingen in de nucleaire sector. Ook voor SMR’s. Deze kleinere kernreactoren bestaan uit losse onderdelen die in een fabriek worden gemaakt. Die onderdelen kunnen vervolgens in elkaar worden gezet op de plek waar de SMR moet komen. Doordat SMR’s een lager vermogen zullen gebruiken dan grote kerncentrales, kunnen ze gebruikmaken van andere technieken en ontwerpprincipes. Zoals meer passieve koeling, waarvoor geen pompen of elektriciteit nodig zijn.