Goedkeuring geactualiseerd ontmantelingsplan KCB

In Nederland moeten nucleaire inrichtingen een goedgekeurd ontmantelingsplan hebben. Dit plan moet elke vijf jaar opnieuw worden geactualiseerd en goedgekeurd door de Minister van I&M. Goedkeuring is verleend in het kader van deze vijfjaarlijkse actualisatie.