Vergunningaanvraag EPZ voor verlenging bedrijfsduur kerncentrale Borssele

Officiële aanvraag door de Elektriciteits-produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning voor de kerncentrale Borssele. De vergunningwijziging moet het mogelijk maken de bedrijfsduur van de kerncentrale te verlengen met 20 jaar tot en met 2033.