Splijtstofwissel Kerncentrale Borssele start op 21 mei

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is vanaf 21 mei naar verwachting vier weken uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. Naast het wisselen van splijtstofelementen (de brandstof) voert EPZ onderhoudsactiviteiten, onderzoeken en wijzigingen aan de installatie uit.

Toezicht

Zoals ieder jaar hebben de inspecteurs van de ANVS een plan opgesteld met voorgenomen toezichtsactiviteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden houden de inspecteurs van de ANVS toezicht op de nucleaire veiligheid, de beveiliging en de stralingsbescherming.

Planning

De planning is dat de kerncentrale naar verwachting na vier weken weer veilig opstart als het onderhoud, de wijzigingen en de onderzoeken naar tevredenheid van de ANVS en EPZ en volgens de voorschriften zijn afgerond.