Toezicht op jaarlijks onderhoud kerncentrale Borssele

Vanaf vrijdag 5 april ligt de kerncentrale in Borssele voor een aantal weken stil. Dan vindt het jaarlijkse groot onderhoud plaats en wordt de brandstof (splijtstof) van de kerncentrale vervangen. De ANVS ziet erop toe dat dit veilig gebeurt.

Brandstof vervangen

Ongeveer een vijfde van de staven met uranium wordt vervangen tijdens de jaarlijkse splijtstofwissel. Deze zogeheten splijtstofstaven dienen als brandstof voor de kerncentrale.

Groot onderhoud

De kerncentrale levert geen stroom tijdens de splijtstofwissel. Dit biedt eigenaar EPZ de mogelijkheid voor groot onderhoud. Deze keer wordt de hele  kern uit het reactorvat gehaald. Een van de 2 hoofdkoelmiddelpompen van 4 meter hoog krijgt bijvoorbeeld nieuwe onderdelen. Ook gaan delen van de turbines naar Duitsland voor een volledige revisie. EPZ gaat bovendien de lasnaden van het reactorvat controleren. Ook worden de stoomgeneratoren gecontroleerd en gereinigd.

Kerncentrale Borssele
Beeld: ©ANVS

Veel bedrijvigheid rondom de kerncentrale

Er zijn veel mensen nodig om de splijtstofwissel en het onderhoud uit te voeren. EPZ huurt maar liefst 800 extra man personeel in. Er rijden extra vrachtwagens en er worden bouwcontainers op het terrein van de centrale neergezet.

Toezicht door de ANVS

De ANVS is een aantal dagen per week aanwezig tijdens het onderhoud. Onze inspecteurs bekijken of de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, zodat er geen radioactieve stoffen kunnen ontsnappen naar de omgeving.

Het onderhoudspersoneel komt dicht in de buurt van delen van de centrale die erg radioactief zijn. Wij zien erop toe dat deze mensen veilig werken en geen gevaarlijke dosis straling oplopen.

Ook zien we erop toe dat alle relevante werkzaamheden rondom veiligheid goed zijn afgerond voordat de centrale weer wordt opgestart.