14 juli brandweeroefening bij voormalige kerncentrale Dodewaard

Op donderdagavond 14 juli is er vanaf 19:30 uur een brandweeroefening bij de voormalige kerncentrale in Dodewaard (KCD). In de avond staan er daarom brandweerwagens en zijn er 2 ploegen brandweermannen bezig op het KCD-terrein. Zij leren daar voorbereid te zijn op situaties met radioactiviteit.

Regelmatig oefenen bij industrieën

De brandweer oefent regelmatig complexe situaties bij verschillende industrieën. Niet elke industrie kent namelijk dezelfde procedure. In Dodewaard gaat de brandweer oefenen met verschillende situaties. Zo oefenen ze een brand in het reactorgebouw, waarbij het noodtrappenhuis gebruikt moet worden. En is er in de oefening ook iemand beklemd geraakt die zelf te hulp wilde schieten.

Speciale aanpak

Bij dit soort industrieën gelden er andere procedures dan bijvoorbeeld bij een gewoon huis. De brandweermannen leren tijdens de oefening wat ze moeten doen als er brand is bij zo’n bedrijf. Zoals hoe ze daar het beste in en uit ruimtes komen, hoe ze personen kunnen bevrijden, welke beschermende kleding nodig is en hoe ze zo’n brand blussen.

Veilige plek

De brandweer oefent minimaal 2 keer per jaar bij de centrale. De kans dat brand ontstaat in de centrale is niet waarschijnlijk, omdat de kerncentrale sinds 1997 niet meer actief is. In de periode tussen 1997 en 2005 is de installatie gesloten en is alle splijtstof (de brandstof van de kerncentrale) afgevoerd. De gebouwen zijn op een paar deuren na dichtgemetseld.

Foto van een brandweerman.