Kerncentrale Dodewaard

De kerncentrale Dodewaard was in 1969 de eerste Nederlandse kerncentrale. In 1997 sloten de deuren.

Eigenaar Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) sloot de kerncentrale in 1997 omdat ze niet langer rendabel was. De centrale is nog niet geheel ontmanteld maar veilig ingesloten.

GKN heeft de kernenergiecentrale in 2005 in een toestand van ‘veilige insluiting’ gebracht. Dit wil zeggen: de installatie is uit bedrijf genomen, alle splijtstof is afgevoerd en onderdelen zijn verwijderd. Voor de verdere ontmanteling wordt 40 jaar gewacht. Tijdens die periode verdwijnt het overgrote deel van de radioactiviteit. Tijdens deze wachttijd is de kerncentrale veilig ingesloten en beveiligd.

Volgens de vergunning wordt in 2045 de centrale volledig ontmanteld. Dat houdt in dat uit de gebouwen en systemen de (nog aanwezige) radio-actieve delen worden verwijderd en veilig afgevoerd naar Covra. De rest wordt op conventionele wijze gedemonteerd, gesloopt en afgevoerd. Ook de funderingen (inclusief heipalen) worden verwijderd en wordt het gebied, net als vroeger, een 'groene weide'.

Goedkeuring geactualiseerd ontmantelingsplan verleend

Op 14 september 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) goedkeuring verleend aan het geactualiseerde ontmantelingsplan van de kerncentrale Dodewaard.

In Nederland moeten nucleaire inrichtingen een goedgekeurd ontmantelingsplan hebben. Dit plan moet elke vijf jaar opnieuw worden geactualiseerd en goedgekeurd door de Minister van IenM. Goedkeuring is verleend in het kader van deze vijfjaarlijkse actualisatie.