Kerncentrale Dodewaard

Kerncentrale Dodewaard

De kerncentrale Dodewaard, beheerd door de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), was in 1969 de eerste Nederlandse kernenergiecentrale. In 1997 werd met de elektriciteitsproductie gestopt.

Toenmalig eigenaar van GKN, de Samenwerkende Elektriciteits Productiebedrijven (SEP), besloot in 1997 definitief uit bedrijf te gaan omdat de kerncentrale niet langer rendabel was in een geliberaliseerde productiemarkt. De centrale is daarna geconserveerd en bevindt zich vanaf 1 juli 2005 in een toestand van veilige insluiting. De huidige aandeelhouder en bestuurder van GKN is B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA).

In de periode tussen 1997 en 2005 heeft GKN  de installatie uit bedrijf genomen en is alle splijtstof afgevoerd. De installatie is drooggemaakt en de gebouwen zijn op een paar deuren na dichtgemetseld. De ontmanteling moet voor 1 juli 2045 beginnen (maximaal 40 jaar na gereedkomen van de veilige insluiting). Tijdens deze wachttijd is de kerncentrale veilig ingesloten en beveiligd.

Volgens de vergunning wordt de centrale op zijn laatst vanaf 1 juli 2045 volledig ontmanteld. Dat houdt in dat uit de gebouwen en systemen de  radio-actieve bestanddelen worden verwijderd en veilig afgevoerd naar de Centrale Organisatie voor Opslag Radioactief Afval (COVRA). De rest wordt op conventionele wijze gedemonteerd, gesloopt en afgevoerd. Ook de funderingen (inclusief heipalen) worden verwijderd en wordt het gebied, net als vroeger, een 'groene weide'.

Goedkeuring geactualiseerd ontmantelingsplan verleend

Op 21 december 2021 is door de ANVS goedkeuring verleend aan het geactualiseerde ontmantelingsplan van de kerncentrale Dodewaard.

In Nederland moeten nucleaire inrichtingen een goedgekeurd ontmantelingsplan hebben. Dit plan moet elke vijf jaar opnieuw worden geactualiseerd en goedgekeurd. Goedkeuring is verleend in het kader van deze vijfjaarlijkse actualisatie.

Het regelen van de ontmantelingskosten met de beheerder ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.