Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

Het projectplan van de verkennende studie identificeert welke mogelijkheden er zijn voor eindberging van radioactief afval in Nederland, gebaseerd op de kennis en stand van zaken van nu. In het plan staat ook hoe de mogelijke lange termijn beheeropties bestudeerd gaan worden.