Toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage op het ontwerp nationale programma radioactief afval

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een ontwerpprogramma opgesteld waarin het beleid voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof van ontstaan tot berging is beschreven. Eerder is Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om aanbevelingen te formuleren voor het proces dat moet leiden tot een onderbouwd nationaal programma.
In dit toetsingsadvies beoordeelt de Commissie vooral of in het ontwerpprogramma de aanbevelingen uit haar eerdere advies zijn opgevolgd en concreet en met voldoende diepgang zijn uitgewerkt.