Nationale samenwerking

De ANVS onderhoudt contacten met ministeries en inspecties die aangrenzende verantwoordelijkheden hebben. De ANVS kan vanuit haar kennis en expertise een adviserende rol vervullen naar deze organisaties. Richting de ministeries die verantwoordelijk zijn voor beleid en wet- en regelgeving heeft de ANVS naast een adviserende rol ook een taak in de beleidsontwikkeling. Verder kan de ANVS kennis leveren en bevordert ze kennisuitwisseling en samenwerking. Dit om te zorgen voor een hoog niveau van kennis over de taken van de ANVS,  zodat Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming steeds veiliger wordt.

Hieronder staat een (niet uitputtende) opsomming van de overheden waarmee de ANVS samenwerkt. Overheden die op de werkvelden van de ANVS met elkaar samenwerken, staan bij elkaar in één blok weergegeven. Meer informatie over de verantwoordelijkheden van de organisaties is te vinden via de i'tjes.

Nationale Samenwerking

ANVS

De ANVS ziet er op toe dat nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Zij stelt daar regels voor op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving en treedt wanneer nodig handhavend op.

Verantwoordelijk voor:

 • Beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, crisisvoorbereiding, beveiliging en safeguards.
 • Coördinatie van interventies voor crisisbeheersing bij een nucleair ongeval.
 • De goedkeuring van de financiële zekerheidstelling voor de kosten van de buitengebruikstelling en ontmanteling van kernreactoren.

Verantwoordelijk voor:

 • Wet aansprakelijkheid kernongevallen.
 • Vertegenwoordiging van de Staat als aandeelhouder Centrale Organisatie Voor het Radioactief Afval (COVRA).
 • De goedkeuring van de financiële zekerheidstelling voor de kosten van de buitengebruikstelling en ontmanteling van kernreactoren.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de minister van Financiën verantwoordelijk voor de goedkeuring van de financiële zekerheidstelling voor de kosten van de buitengebruikstelling en ontmanteling van kernreactoren.

Verantwoordelijk voor:

 • Beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot stralingsbescherming van patiënten.
 • Doelmatige zorg met hoogwaardige en veilige producten.
 • Voorwaarden voor medische radio-isotopen in Nederland.
 • Beleid ten aanzien van Pallas, als toekomstige productiefaciliteit voor medische radio-isotopen.
 • Beleid ten aanzien van jodiumprofylaxe en het verstrekken van jodiumtabletten.

Verantwoordelijk voor:

 • Beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot stralingsbescherming van werknemers.

Verantwoordelijk voor:

 • Beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot stralingsbescherming van de krijgsmacht.
 • Splijtstoffen, nucleaire inrichtingen en uitrustingen, radioactieve stoffen en toestellen die ioniserende straling uitzenden en bestemd zijn voor gebruik bij de krijgsmacht.

Verantwoordelijk voor:

 • Beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, crisisvoorbereiding, beveiliging en safeguards.
 • Coördinatie van interventies voor crisisbeheersing bij een nucleair ongeval.
 • De goedkeuring van de financiële zekerheidstelling voor de kosten van de buitengebruikstelling en ontmanteling van kernreactoren.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De ministers van Medische Zorg en Sport (MZS) Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Defensie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn samen verantwoordelijk voor beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot stralingsbescherming.

Verantwoordelijk voor:

 • Crisiscoördinatie bij nucleair ongeval.
 • Toezicht op de Externe Beveiligingsorganisatie (EBO) voor nucleaire installaties, waaronder responsmanagement. De ANVS is verantwoordelijk voor de toetsing van de aansluiting Interne Beveiligingsorganisatie (IBO) met de EBO.

Verantwoordelijk voor:

 • Positionering van kernenergie in energiebeleid en ondersteuning van toegepast nucleair onderzoek.

Verantwoordelijk voor:

 • Beleid met betrekking tot non-proliferatie.
 • Internationale coördinatie van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Verantwoordelijk voor:

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek.