Nationale samenwerking

Nationale samenwerking

De ANVS onderhoudt contacten met ministeries en inspecties die aangrenzende verantwoordelijkheden hebben. De ANVS kan vanuit haar kennis en expertise een adviserende rol vervullen naar deze organisaties.

Richting de ministeries die verantwoordelijk zijn voor beleid en wet- en regelgeving heeft de ANVS naast een adviserende rol ook een taak in de beleidsontwikkeling. Verder kan de ANVS kennis leveren en bevordert ze kennisuitwisseling en samenwerking. Dit om te zorgen voor een hoog niveau van kennis over de taken van de ANVS,  zodat Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming steeds veiliger wordt.

De ANVS ziet er op toe dat nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Zij verleent vergunningen, ziet toe op de naleving en treedt wanneer nodig handhavend op. Daarnaast is de  ANVS verantwoordelijk voor registraties, waaronder het register van stralingsbeschermingsdeskundigen.

Hieronder staat een (niet uitputtende) opsomming van de overheden waarmee de ANVS samenwerkt.