Vergunningenbeleid ANVS 2019

Het vergunningenbeleid geeft aan hoe de ANVS uitvoering geeft aan de vergunningverlening. Het document geeft antwoord op de vraag hoe de vergunningverlening in de praktijk is ingericht en op basis van welke principes de ANVS beoordeelt, toetst en afwegingen maakt.

Het vergunningenbeleid geeft invulling aan de missie, visie en de koers (Koersdocument) van de ANVS en draagt bij aan de ontwikkeling van de ANVS als de autoriteit voor de beheersing van veiligheidsrisico’s van nucleaire veiligheid en straling. Het document geeft richting aan een zo uniform mogelijke uitvoering van de vergunningverlening door de ANVS.