Over de ANVS

Over de ANVS

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

De ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Strenge regels beschermen mens en milieu tegen mogelijke schade.

Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. Proactief, door vergunninghouders met radioactieve stoffen te bezoeken. En we reageren op meldingen, bij schrootbedrijven of de douane. Eventueel doen we een vervolgonderzoek.

Het voorkomen van sabotage en van diefstal van kennis en materialen is van groot belang. Daarom wil de ANVS topbeveiliging van fysieke en digitale systemen. Internationaal is Nederland koploper in nucleaire beveiliging.

Ioniserende straling is een vast onderdeel van het dagelijks leven. Deze wordt gebruikt bij de bestraling van tumoren of röntgenfoto's en ook in de industrie. Zoals bij lasonderzoek en diktemetingen in de wegenbouw. Straling wordt overal in Nederland gebruikt.

En we hebben ook een kleine maar gevarieerde nucleaire sector. Een kerncentrale voor energieopwekking, reactoren voor onderzoek en de productie van medische isotopen en een uraniumverrijkingsfabriek.

Werken met straling kan radioactief afval opleveren. Dit wordt veilig, centraal opgeslagen
in een speciaal ontworpen gebouw.

De ANVS is een onafhankelijke en transparante organisatie waar veiligheid altijd voorop staat. We laten graag zien wie we zijn en wat we doen, en hoe we de nucleaire veiligheid in Nederland blijven verbeteren.

Het is belangrijk om te communiceren over ons werk en de maatregelen om de veiligheid te garanderen. Om de veiligheid zo groot mogelijk te houden werken we intensief samen, en delen we kennis met partners in binnen- en buitenland.

Crisisvoorbereiding en respons gebeuren ook internationaal. Omdat de gevolgen van een ongeval zich niet beperken tot landsgrenzen. De kans op een stralingsongeval is echter bijzonder klein.

Voorbereiding en respons doen we vooral samen met het RIVM. We werken ook met andere partners op nationaal niveau. En de veiligheidsregio's die de maatregelen moeten uitvoeren.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen houden beleid, regelgeving en kennis
continu in beweging. Nucleaire veiligheid is zekerheid op zekerheid. Alles volgens het boekje, blijven leren, zodat je altijd beter kunt worden.

De ANVS blijft de veiligheid van nucleaire installaties en stralingsbescherming van mens
en milieu op topniveau houden.

Onafhankelijke organisatie

Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis over de nucleaire sector verspreid over verschillende instanties. Al deze kennis en kunde is nu gebundeld in de ANVS. De ANVS is sinds 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Hierdoor kunnen beslissingen onafhankelijk worden genomen. De ANVS valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.