Wanneer kan ik mijn mening geven over plannen en projecten tijdens een milieueffectrapportage?

Tijdens een milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn er verschillende momenten waarop u uw mening kunt geven over een plan of project. Bij een uitgebreide m.e.r.-procedure is dat wanneer een plan of project openbaar is aangekondigd en wanneer het milieueffectrapport (MER) klaar is. Bij een beperkte m.e.r.-procedure kunt u alleen reageren wanneer de MER klaar is.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) onderzoekt de milieugevolgen van een plan of project en de eventuele alternatieven. De milieueffecten worden vergeleken met de toekomstige situatie als het project niet wordt uitgevoerd. Dit heet de referentiesituatie. De resultaten van dit onderzoek staan in het Milieueffectrapport (MER).

Is een m.e.r. voor een plan of project verplicht? Dan kunt u op verschillende momenten uw mening (zienswijze) kenbaar maken. Afhankelijk van de gevolgde m.e.r.-procedure is dit minimaal 1 of 2 keer.

Reageren bij uitgebreide m.e.r.-procedure

Bij een uitgebreide m.e.r.-procedure kunt u op de volgende momenten uw mening kenbaar maken:

  • Plan of project is openbaar aangekondigd
    In de aankondiging van een plan of project staat de termijn waarbinnen u kunt reageren. En waar en wanneer u belangrijke documenten over het plan of project kunt inzien.
  • Milieueffectrapport (MER) is klaar
    Als de MER klaar is, wordt deze samen met het ontwerp-besluit voor het plan of project ter inzage gelegd.

In sommige gevallen kunt u ook uw mening geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit is waarmee de m.e.r.-procedure start. In de notitie staat welke milieueffecten worden onderzocht en in welk gebied. De notitie beschrijft ook het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek.

Reageren bij beperkte m.e.r.-procedure

Bij een beperkte m.e.r.-procedure kunt u alleen reageren wanneer het Milieueffectrapport (MER) klaar is. Dit rapport wordt samen met het ontwerpbesluit voor het plan of project ter inzage wordt gelegd.

Mening geven op andere momenten over ruimtelijke plannen

Soms kunt u ook op andere momenten uw mening geven over een milieueffectrapportage. Bijvoorbeeld op een informatieavond voorafgaand aan het begin van de formele procedure.