Handreiking continu verbeteren van de nucleaire veiligheid

De Handreiking continu verbeteren van de nucleaire veiligheid van 6 juli 2015 geeft adviezen over het gebruik van internationale documenten bij de wettelijke verplichting voor nucleaire vergunninghouders om op systematische en verifieerbare wijze continu de nucleaire veiligheid van de kerninstallatie te onderzoeken en evalueren.

Deze handreiking is geen juridisch bindend document, maar beoogt inzicht te geven hoe volgens de ANVS invulling kan worden geven aan deze verplichting. De handreiking biedt voor de vergunninghouder bovendien aanknopingspunten bij het opstellen van het beoordelingskader voor de tienjaarlijkse evaluatie. Regels over de continue verbetering zijn neergelegd in de vergunningen op basis van de Kernenergiewet en de Regeling implementatie richtlijn nr. 2009/71/Euratom inzake nucleaire veiligheid (Stcrt. 2011, 12517, en Stcrt. 2013, 14320). Richtlijn 2009/71 is in 2014 gewijzigd. Richtlijn 2014/87 moet uiterlijk 15 augustus 2017 in nationale wet- en regelgeving zijn omgezet. De voorbereiding van een nieuwe ministeriƫle regeling nucleaire veiligheid is reeds gestart. Daarin zullen de regels voor de continue verbetering verder worden uitgewerkt.