Stralingstoepassingen in Nederland

Stralingstoepassingen in Nederland

Ioniserende straling wordt in Nederland op zeer uiteenlopende plaatsen (bewust) toegepast. Daarbij is er onderscheid tussen nucleaire toepassingen, waarbij handelingen met splijtstoffen plaatsvinden of nucleaire kettingreacties in stand worden gehouden en tussen de overige toepassingen van ioniserende straling.

Ioniserende straling kan ook als bijeffect in bepaalde bedrijfsprocessen (onbedoeld) een rol spelen. Voorbeelden daarvan zijn de aanwezigheid van radioactiviteit van natuurlijke oorsprong in de erts verwerkende industrie, en emissies van radioactiviteit naar de lucht en oppervlaktewater. Verder vindt jaarlijks een groot aantal transporten plaats van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.