Stresstests

Stresstests

Alle 143 kerncentrales in Europa zijn de afgelopen jaren onderworpen aan een stresstest. De aanleiding hiervoor was de ramp met de kerncentrales in Fukushima in maart 2011. De Nederlandse centrale kwam goed uit de test. De vergunninghouders van de nucleaire installaties hebben de verbetermaatregelen die hieruit volgden opgepakt en deze zijn inmiddels allemaal uitgevoerd. De resultaten van de Europese stresstests worden meegenomen in de veiligheidseisen aan nieuwe kerncentrales. 

Leren van ongeluk in Fukushima

De stresstest is een aanvulling op bestaande nationale veiligheidsstudies. Doel ervan is om te leren van wat er gebeurd is in Japan. Dat moet een vergelijkbaar ongeval in Europa voorkomen.

Nationale autoriteiten nemen eventueel zelf maatregelen op basis van de resultaten van de stresstest.

Inhoud stresstest

De stresstest moet duidelijk maken in hoeverre een kerncentrale opgewassen is tegen extreme gebeurtenissen, en combinaties ervan. Onderzocht zijn de gevolgen van:

  • Natuurrampen, bijvoorbeeld aardbevingen, overstromingen, extreme kou, extreme hitte, sneeuw, ijs, stormen, tornado's, zware regen en andere extreme natuurlijke omstandigheden;
  • Menselijke acties, bijvoorbeeld vliegtuigongevallen en explosies.

Nederland: stresstest voor kerncentrale en onderzoeksreactoren

Nederland heeft besloten om, naast de kerncentrale Borssele, ook andere kerninstallaties aan een stresstest te onderwerpen. Het gaat dan om:

  • nucleaire installaties in Petten (de Hoge Flux reactor en de Lage Flux reactor);
  • de Hoger Onderwijsreactor in Delft;
  • de opslaglocatie voor radioactief afval van COVRA in Nieuwdorp;
  • de uraniumverrijkingsfabriek van URENCO in Almelo.

Voor de kerncentrale Dodewaard is de stresstest niet zinvol. Deze (voormalige) kerncentrale is op dit moment in zogenaamde ‘veilige insluiting’. Er is geen splijtstof aanwezig en geen koeling nodig.

Resultaat stresstest kerncentrale Borssele

De kerncentrale Borssele voldoet ruim aan de veiligheidseisen uit de huidige vergunning. Dat staat in het Nationaal Rapport over de stresstest in Borssele.

Het Nationaal Rapport is gebaseerd op het stresstestrapport van 31 oktober 2011 van vergunninghouder EPZ (Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland). Dit rapport is beoordeeld door verschillende onafhankelijke deskundigen, waaronder de toenmalige Kernfysische Dienst. Deze beoordelingen zijn verwerkt in het Nationaal Rapport. In 2012 is een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het Nationaal Rapport verschenen en besproken en bediscussieerd in Europees kader.

Peer review stresstest

Deskundigen uit verschillende Europese landen hebben elkaars stresstestrapporten in 2012 besproken en bediscussieerd tijdens een internationale vergelijking (peer review).

Daarna hebben alle lidstaten een nationaal actieplan opgesteld om de bevindingen van de stresstest te implementeren. Ook deze actieplannen zijn in Europees verband besproken. Tijdens twee bijeenkomsten in 2013 en in 2015 hebben de Europese ‘regulatory bodies’ de plannen aan elkaar toegelicht en zijn er kritische vragen gesteld. De organisatie van de Europese regulatory bodies (ENSREG) heeft aan het einde van deze bijeenkomsten een samenvattend rapport opgesteld.

Het oordeel was  dat de stresstest goed is uitgevoerd. De conclusie dat de kerncentrale Borssele ruim aan de veiligheidseisen voldoet werd onderschreven. Dit blijkt uit het eindrapport van de peer review van Nederland en de samenvattende peer review van de Europese stresstest.

Resultaten stresstest onderzoeksreactoren

De Hoger Onderwijs Reactor in Delft en de nucleaire installaties op de Onderzoekslocatie Petten zijn goed door de stresstest gekomen. Dat blijkt uit het stresstestrapport van het Reactor Instituut Delft (RID) en het stresstestrapport van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG).

In de stresstest is gekeken naar combinaties van onwaarschijnlijke risico’s. Bijvoorbeeld extreem weer, overstromingen, aardbevingen, stroomuitval en schade door menselijk handelen. Volgens de twee vergunninghouders zijn de nucleaire installaties ruim bestand tegen deze onderzochte risico’s.