Urenco: productie laagverrijkt uranium

Urenco: productie laagverrijkt uranium

Urenco heeft in Almelo een fabriek voor voornamelijk de productie van laagverrijkt uranium. Dit uranium werkt als brandstof voor kerncentrales over de gehele wereld. De capaciteit van Urenco bedraagt 10 % van de wereldproductie. Daarnaast verrijkt Urenco op kleine schaal stabiele isotopen.

Producten Urenco

De hoofdactiviteit van Urenco is de verrijking uranium tot 6% voor gebruik in kernenergiecentrales.

Het restproduct, uranium met een verrijkingsgraad kleiner dan 0,3%, wordt afhankelijk van de marktomstandigheden weer verrijkt of afgevoerd als afval (na conversie tot stabiel uraniumoxide) naar de COVRA (voor Nederland de bij besluit aangewezen organisatie voor opslag van radioactief afval).

Urenco verrijkt daarnaast op kleinere schaal stabiele isotopen. Dit zijn niet-radioactieve stoffen die veelal voor medisch toepassingen gebruikt worden.

Overheidstoezicht Urenco

Voor de verrijking van uranium is specialistische kennis en techniek nodig. De overheid wil voorkomen dat deze technologieën en kennis zomaar in andere handen terecht komen. Ook levert het werken met radioactieve stoffen altijd een risico op voor de omgeving.

Daarom houdt de overheid toezicht op Urenco, samen met andere landen waar het bedrijf een vestiging heeft. Urenco Nederland maakt namelijk deel uit van de Urenco Groep. Deze organisatie heeft ook vestigingen in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten.

Urenco heeft meerdere aandeelhouders:

  • de Nederlandse staat (1/3);
  • de Britse staat (1/3);
  • de Duitse elektriciteitsbedrijven E.on en RWE (samen 1/3).

Het toezicht is afgesproken in de verdragen van Almelo en Cardiff.