Vergunningverlening

Vergunningverlening

Vergunningverlening is één van de instrumenten van de ANVS om op een betrouwbare en deskundige manier bij te dragen aan de nucleaire veiligheid en een veilig gebruik van ioniserende straling in Nederland.

De vergunningverlening door de ANVS is gebaseerd op de Kernenergiewet. De Kernenergiewet onderscheidt vergunningen voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, waaronder transportvergunningen, en vergunningen voor toestellen.

De Kernenergiewet verwijst voor de procedures die voor de indiening en afhandeling van een aanvraag voor een vergunningbesluit gevolgd moeten worden, naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het betreft de reguliere voorbereidingsprocedure, ook wel ‘korte Awb procedure’, van hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Awb, en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, ook wel ‘uitgebreide Awb procedure’, van afdeling 3.4 van de Awb.  Voor sommige vergunningaanvragen waarvoor de uitgebreide procedure wordt doorlopen, moet de vergunningaanvrager ook een milieueffectrapport (MER) opstellen.

Hieronder krijgt u informatie over de stappen in de drie hierboven genoemde procedures -  korte Awb procedure, uitgebreide Awb procedure en uitgebreide Awb procedure met MER - om tot een definitief vergunningbesluit te komen.