Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015

In 2015 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties negentien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Het aantal ongewone gebeurtenissen in 2015 wijkt niet af van het jaargemiddelde van de afgelopen vijf jaar, namelijk twintig.