Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016

De rapportage geeft een overzicht van ongewone gebeurtenissen bij Nederlandse kerncentrales in 2016. Het gaat daarbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten.