Jaarverslag ANVS 2019

De ANVS werkte ook in 2019 met andere landen en (inter)nationale organisaties samen op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, radioactief afval, transport en crisismanagement. Daarnaast is in het afgelopen jaar de eerste wettelijke evaluatie uitgevoerd naar de ANVS als zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

In de infographic '2019 in beeld' vindt u een overzicht van enkele activiteiten van 2019.

Download het jaarverslag, of ga naar de online versie van het jaarverslag 2019.