Jaarverslag ANVS 2020

In het jaarverslag 2020 leest u hoe de ANVS ervoor zorgt dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Met andere landen en (inter)nationale organisaties werkte de ANVS ook in 2020 samen op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, radioactief afval, transport en crisismanagement. De ANVS stelde onder andere factsheets en handreikingen op voor een goede naleving en uitvoering van wettelijke bepalingen, hield toezicht en gaf de nodige autorisaties af, zoals vergunningen, registraties en erkenningen. De inspecties gingen, ondanks corona, gewoon door, zij het in aangepaste vorm.