Missie en visie

Missie

'De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is onafhankelijk en deskundig, zij bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.'

Visie

De overheid moet op een betrouwbare en deskundige manier bijdragen aan een veilig gebruik van radioactiviteit en straling. Met de oprichting van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vallen vergunningverlening, veiligheidsbeoordeling, toezicht en handhaving, crisisvoorbereiding, beveiliging en safeguards en (publieks)voorlichting onder één onafhankelijke organisatie.

Continu veiliger op nucleair vlak

In Nederland ligt de primaire verantwoordelijkheid voor veiligheid en stralingsbescherming bij de vergunninghouders van de toepassingen. De omgeving verandert continu en technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten kunnen reden zijn voor verbeteringen. De ANVS bekijkt vanuit haar rol doorlopend waar en welke dingen anders en beter kunnen. En zorgt ook dat verbeteringen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Om de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming zo hoog mogelijk te houden, is Nederland goed aangesloten op internationale organisaties en ontwikkelingen. Deze continue verbetering is uitgebeeld in onderstaande verbeterloop.

Verbeterloop: de ANVS bekijkt doorlopend waar en welke dingen anders en beter kunnen en zorgt dat verbeteringen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Verbeterloop: de ANVS werkt aan continue veiligheid

ANVS is transparant en onafhankelijk

De ANVS is een onafhankelijke en transparante organisatie. Het moet voor burgers en ondernemers duidelijk zijn hoe de ANVS werkt, bijvoorbeeld waarom regels veranderen en waarom en hoe wordt ingegrepen. Continue verbetering staat hierbij altijd voorop. De ANVS informeert burgers actief over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS bevordert een hoog niveau van kennis op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid bij instellingen, overheden en bedrijven die met straling werken. Ze stelt bijvoorbeeld kennis beschikbaar en coördineert onderzoek.

De ANVS is onafhankelijk. Er is geen politieke, maatschappelijke en bestuurlijke inmenging van buitenaf. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor (onder meer) het nemen van besluiten, besteding van haar budget en het vertegenwoordigen van Nederland in internationale organisaties van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Ontwikkelingen in de sector

De nucleaire branche staat de komende jaren voor diverse uitdagingen. Voorbeelden zijn de veiligheid van de kerncentrale Borssele, de bouw van de onderzoeksreactor Pallas in Petten, de upgrade van de reactor in Delft en de opgave om te leren van Fukushima. Hiervoor ontwikkelt de ANVS nieuwe beveiliging- en veiligheidseisen.

Lees meer over stralingstoepassingen in Nederland.