Missie en visie

Missie

'De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is onafhankelijk en deskundig, zij bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.'

Visie

De overheid moet op een betrouwbare en deskundige manier bijdragen aan een veilig gebruik van radioactiviteit en straling. Met de oprichting van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vallen vergunningverlening, veiligheidsbeoordeling, toezicht en handhaving, crisisvoorbereiding, beveiliging en safeguards en (publieks)voorlichting onder één onafhankelijke organisatie.

Continu veiliger op nucleair vlak

In Nederland ligt de primaire verantwoordelijkheid voor veiligheid en stralingsbescherming bij de vergunninghouders van de toepassingen. De omgeving verandert continu en technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten kunnen reden zijn voor verbeteringen. De ANVS bekijkt vanuit haar rol doorlopend waar en welke dingen anders en beter kunnen. En zorgt ook dat verbeteringen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Om de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming zo hoog mogelijk te houden, is Nederland goed aangesloten op internationale organisaties en ontwikkelingen.

ANVS is transparant en onafhankelijk

De ANVS is een onafhankelijke en transparante organisatie. Er is geen politieke, maatschappelijke en bestuurlijke inmenging van buitenaf. Het moet voor burgers en ondernemers duidelijk zijn hoe de ANVS werkt, bijvoorbeeld waarom regels veranderen en waarom en hoe wordt ingegrepen. Continue verbetering staat hierbij altijd voorop. De ANVS informeert burgers actief over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS bevordert een hoog niveau van kennis op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid bij instellingen, overheden en bedrijven die met straling werken. Ze stelt bijvoorbeeld kennis beschikbaar en coördineert onderzoek.