Overzicht beoordeelde kennisactiviteiten - symposia

In het Overzicht beoordeelde kennisactiviteiten staan alle beoordeelde kennisactiviteiten. Bij de beoordeling is gekeken naar het percentage straling in de opleiding en naar het aantal dagdelen. Als een activiteit niet is goedgekeurd, staat de motivatie in het schema.