Registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen

Op 1 januari 2015 werd in Nederland de wettelijke registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen ingevoerd. In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming staat dat er voor iedere stralingsbeschermingsdeskundige die is geregistreerd, een herregistratie verplicht is na vijf jaar.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft volgens de wet het recht om deze inschrijving (eerste registratie) en herregistratie uit te voeren. De volgende stralingsbeschermingsdeskundigen moeten zich registreren bij de ANVS:

  • niveau Algemeen coördinerend deskundigen (voorheen niveau 2);
  • niveau Coördinerend deskundigen (voorheen niveau 3).

Handreiking (her)registratie stralingsbeschermingsdeskundige

Om de (her)registratie soepel te laten verlopen en de aanvrager te ondersteunen heeft de ANVS de handreiking (her)registratie stralingsbeschermingsdeskundige ontwikkeld. In deze handreiking staat meer informatie over:

  • het aanvraagproces voor de registratie, de herregistratie en de buitengewone registratie;
  • de wijze van indienen;
  • de afhandeling van het aanvraagproces, waaronder de wijze van beoordeling van de aanvraag;
  • de kosten voor (her)registratie en
  • de bezwaarprocedure.

Daarnaast bevat de handreiking antwoorden op veel gestelde vragen. Mochten er toch nog andere vragen zijn, dan kunt u die stellen aan de ANVS.

De handreiking is een hulpmiddel. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager om tijdig een aanvraag in te dienen.

Documenten voor de (her)registratie

Onderaan deze pagina vindt u  de documenten die u nodig heeft voor de (her)registratie. Dit zijn:

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne vindt u een document waarin de stralingsbeschermingsdeskundige het kennisonderhoud voor de herregistratie kan vastleggen.

Daarnaast zijn er twee overzichten met de beoordeelde kennisactiviteiten. Dit zijn:

Bij de beoordeling is onder andere gekeken naar het percentage straling in de kennisactiviteiten en naar het aantal dagdelen. Als een activiteit niet is goedgekeurd, dan staat de motivatie in het schema.

De overzichten worden regelmatig aangevuld met nieuwe beoordeelde kennisactiviteiten. Houd daarom deze overzichten ook goed in de gaten!