Register stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen

Stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen zijn volgens de wet verplicht zich te registreren bij de ANVS.

Wie staan er in het register?

In het register staan de gegevens van de deskundigen die toestemming hebben gegeven om vermeld te worden in het openbare register. U kunt het openbare register met geregistreerden inzien.

Niet iedere geregistreerde deskundige staat in het openbare register. Als u zeker wilt weten of een deskundige is geregistreerd, dan kunt u het beste een schriftelijk bewijs vragen aan de persoon in kwestie. De ANVS kan om redenen van privacybescherming geen persoonsgegevens verstrekken aan derden.