Registreren stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen

De ANVS is als enige bevoegd om stralingsbeschermingdeskundigen en stralingartsen te registreren. Via onderstaande link komt u in de database metĀ gegevens van de deskundigen die hebben ingestemd met opname in het openbare register.

Register inzien

Niet iedere geregistreerde deskundige staat in het openbare register. Als u zeker wilt weten of een deskundige is geregistreerd kunt u het beste een schriftelijk bewijs vragen aan de persoon in kwestie. De ANVS kan om redenen van privacybescherming geen persoonsgegevens verstrekken aan derden.