Handreiking (her)registratie stralingsbeschermingsdeskundigen

Om de (her)registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen soepel te laten verlopen en de aanvrager te ondersteunen heeft de ANVS de handreiking (her)registratie stralingsbeschermingsdeskundigen ontwikkeld.

In deze handreiking staat meer informatie over:

  • het aanvraagproces voor de registratie, de herregistratie en de buitengewone registratie;
  • de wijze van indienen;
  • de afhandeling van het aanvraagproces, waaronder de wijze van beoordeling van de aanvraag;
  • de kosten voor (her)registratie en
  • de bezwaarprocedure.

De handreiking is een hulpmiddel. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager om tijdig een aanvraag in te dienen.