Register erkende opleidingsinstellingen stralingsbescherming Nederland

Welke instellingen zijn in Nederland erkend voor opleiding op het gebied van stralingsbescherming? De volgende instellingen zijn erkend:

Erkende instellingen
 Instelling  Ingangsdatum

Verloopdatum

Erkenning
Rijksuniversiteit Groningen

4-2-2016

3-2-2021

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen

Leids Universitair Medisch Centrum

4-2-2016

3-2-2021

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige
 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • stralingshygiëne voor radiologen, voor radiotherapeuten-oncologen en voor medisch specialisten

Technische Universiteit Eindhoven

4-2-2016

3-2-2021

 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers

Nuclear Research and Consultancy Group vof (NRG)

4-2-2016

3-2-2021

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industriële radiografie
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)

Stichting Katholieke Universiteit (RadboudUMC en Radboud Universiteit)

4-2-2016

3-2-2021

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • opleiding Stralingshygiëne voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen

Technische Universiteit Delft

4-2-2016

3-2-2021

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industriële radiografie
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming versnellers
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus (niveau C)
Röntgentechnische Dienst B.V., Applus+ RTD Training en Opleiding 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industriële radiografie
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
Faculteit der Tandheelkunde, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam ACTA 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)
Stichting Hoger Onderwijs Nederland, Hogeschool Inholland 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
Stichting Fontys 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
Universiteit Maastricht en Academisch Ziekenhuis Maastricht 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • opleiding Stralingshygiëne voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Erasmus MC 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
 • opleiding Stralingshygiëne voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur
Stichting College Zorg Opleidingen, CZO 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing van röntgenapparatuur
Edin B.V., Edin Dental Academy 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthouden medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)
Stichting Hanzehogeschool Groningen 6-2-2018 6-2-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
Stichting Hogeschool Utrecht 14-11-2018 14-11-2023
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
Dental Best Practice 1-3-2019 1-3-2024
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)

Meer informatie over de opleidingen is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) en op de websites van de genoemde instellingen.