Register erkende opleidingsinstellingen stralingsbescherming Nederland

Welke instellingen zijn in Nederland erkend voor opleiding op het gebied van stralingsbescherming? De volgende instellingen zijn erkend:

Erkende instellingen
 Instelling  Ingangsdatum

Verloopdatum

Erkenning
Rijksuniversiteit Groningen

4-2-2016

3-2-2026

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde (basisniveau en conebeam CT )
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau B, C en D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (tot 24 augustus 2022)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (voor toestellen en versnellers en voor ingekapselde radioactieve bronnen) (vanaf 25 augustus 2022)

Leids Universitair Medisch Centrum

4-2-2016

3-2-2026

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige
 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige (tot 3 februari 2021)
 • stralingshygiëne voor
  • radiologen
  • radiotherapeuten-oncoloog 
  • medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur

Technische Universiteit Eindhoven

4-2-2016

3-2-2026

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige (tot 3 februari 2021)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (tot 24 augustus 2022)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (voor toestellen en versnellers en voor ingekapselde radioactieve bronnen) (vanaf 25 augustus 2022)

Nuclear Research and Consultancy Group vof (NRG)

4-2-2016

3-2-2026

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C en D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industriële radiografie
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (tot 24 augustus 2022)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (voor toestellen en versnellers en voor ingekapselde radioactieve bronnen) (vanaf 25 augustus 2022)

Stichting Katholieke Universiteit (RadboudUMC en Radboud Universiteit)

4-2-2016

3-2-2026

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau en Conebeam CT)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • stralingshygiëne voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur

Technische Universiteit Delft

4-2-2016

3-2-2026

 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige
 • stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming splijtstofcyclus (niveau B en C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C en D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming versnellers
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industriële radiografie
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (tot 24 augustus 2022)

 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (voor toestellen en versnellers en voor ingekapselde radioactieve bronnen) (vanaf 25 augustus 2022)

Röntgen Technische Dienst B.V., Applus+ Competence Training Center 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau) (tot 6 februari 2023)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de industriële radiografie
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (tot 24 augustus 2022)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (voor toestellen en versnellers en voor ingekapselde radioactieve bronnen) (vanaf 25 augustus 2022)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
Faculteit der Tandheelkunde, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam ACTA 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)
Stichting Hoger Onderwijs Nederland, Hogeschool Inholland 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
Stichting Fontys 6-2-2018 29-4-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
Universiteit Maastricht en Academisch Ziekenhuis Maastricht 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • opleiding Stralingshygiëne voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Erasmus MC 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
 • opleiding Stralingshygiëne voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur
Stichting College Zorg Opleidingen, CZO 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing van röntgenapparatuur
Edin B.V., Edin Dental Academy 27-10-2023 26-10-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthouden medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)
Stichting Hanzehogeschool Groningen 6-2-2018 6-2-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau C)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
Stichting Hogeschool Utrecht 14-11-2018 19-05-2028
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)
Dental Best Practice 10-3-2024 9-3-2029
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde (basisniveau)
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)
Radcon B.V. 16-12-2022 16-12-2027
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de veterinaire toepassing van röntgenapparatuur
 • toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor meet- en regeltoepassingen (voor toestellen en versnellers én voor ingekapselde bronnen)

Meer informatie over de opleidingen is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) en op de websites van de genoemde instellingen.