Nationaal Actieplan over verouderingsbeheer naar ENSREG

De ANVS heeft op 30 september 2019 het Nationaal Actieplan naar aanleiding van de collegiale toetsing over het thema verouderingsbeheer naar ENSREG verstuurd. ENSREG is de European Nuclear Regulators Group, een adviesorgaan van de Europese Commissie. De twaalf acties uit dit plan zijn in gang gezet of zelfs al uitgevoerd. Alle acties zullen afgerond zijn voor de volgende collegiale toetsing in 2023.

Volgens de EU-richtlijn Nucleaire Veiligheid moeten de nationale autoriteiten elke zes jaar een collegiale toetsing uitvoeren. De eerste keer is gekozen voor het onderwerp ‘verouderingsbeheer’, dat wil zeggen de manier waarop verouderingsbeheersing in installaties door de verschillende deelnemende landen wordt opgepakt.

Actiepunten

De ANVS heeft in 2017 het Nederlandse rapport naar ENSREG verzonden. De toetsing hiervan vond plaats in 2018, door middel van een uitwisseling van vragen en antwoorden, gevolgd door een discussiebijeenkomst. ENSREG stelde vervolgens een samenvattend rapport op met de bevindingen per land. Naast een ‘Good Practice’ en zes ‘Good Performances’ zijn voor Nederland vier ‘Areas for Improvement’ vastgesteld. Samen met de aanbevelingen voor Europa leidde de analyse hiervan tot het Nationaal Actieplan. Het plan bevat in totaal twaalf actiepunten, die allen in gang gezet zijn en waarvan een deel al is uitgevoerd. Alle acties zullen afgerond zijn voor de volgende collegiale toetsing in 2023.