Definitieve revisievergunning Urenco

De ANVS verleent een definitieve revisievergunning aan Urenco in Almelo. Dit is een vergunning waarin oude en nieuwe aanpassingen gebundeld zijn verwerkt. Van 8 juli 2023 tot en met 18 augustus 2023 kunt u deze definitieve vergunning online, bij ons op kantoor in Den Haag of bij de gemeente Almelo bekijken. Tot en met 18 augustus 2023 is het mogelijk om tegen deze vergunning beroep in te dienen bij de Raad van State.

Beeld: ©ANP

Opslag verrijkt uranium

Bij een revisievergunning verwerkt de ANVS de eerder verleende wijzigingen van de vergunning van Urenco in een nieuwe, overzichtelijke vergunning. Daarbij zijn ook de voorschriften geactualiseerd en gedeeltelijk herschreven, zodat ze meer lijken op de voorschriften in andere vergunningen van nucleaire inrichtingen.

Een van de aanpassingen in de revisievergunning heeft te maken met de opslag van verrijkt uranium. Urenco verrijkt in Almelo uranium. Dit uranium wordt gebruikt als brandstof voor kerncentrales over de hele wereld. Urenco wil dit uranium kunnen opslaan in een gebouw waar tot nu toe alleen niet-verrijkt uranium mag worden opgeslagen volgens de vergunning. Hiermee hoeft Urenco minder logistieke handelingen te verrichten met dit verrijkt uranium met als gevolg dat de hoeveelheid straling waarmee het personeel te maken krijgt ook verminderd wordt.

Een andere belangrijke wijziging is de vernieuwing van het veiligheidsrapport van Urenco waarin de verbetermaatregelen van de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie 2017 zijn verwerkt. Het veiligheidsrapport is onderdeel van de revisievergunning. Bij een 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie toetst de vergunninghouder zijn installatie aan de stand van de techniek. Hieruit komen mogelijke verbetermaatregelen naar voren die de vergunninghouder afweegt en prioriteert. Deze zelfevaluatie is een verplichting die in de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties staat en waar in de vergunning verdere eisen aan worden gesteld.

Reacties op de ontwerpvergunning

Van 15 maart 2023 tot en met 26 april 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn in totaal 3 reacties bij ons binnengekomen. Eén reactie van een burger, een belangengroep en van Urenco zelf. In de reacties kwamen onder andere vragen naar voren over het afvoeren van verarmd uraniumoxide door Urenco, de grensoverschrijdende milieugevolgen en een voorschrift over het aantal Algemeen Coördinerend Deskundigen dat Urenco in dienst moet hebben. Deze vragen hebben wij beantwoord en wij hebben een passage over de evaluatie van de milieueffecten van eerder vergunde activiteiten toegevoegd.

Bekijk de vergunning online, in Den Haag of in Almelo

De definitieve vergunning en de overige documenten van het vergunningsdossier kunt u van 8 juli 2023 tot en met 18 augustus 2023 inzien. Dat kan op verschillende manieren:

  • Bekijk de definitieve revisievergunning op onze website.
  • Bij de ANVS: Koningskade 4 te Den Haag. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via (070) 348 73 64. U kunt bellen tussen 10.00 en 12.00 uur, of tussen 14.00 en 16.00 uur.
  • Bij de gemeente Almelo: Haven Zuidzijde 30 in Almelo.

Beroep indienen tot en met 18 augustus 2023

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van Stateen daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Lees er meer over in de officiële kennisgeving in de Staatscourant.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de vergunning en stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via (088) 489 05 00.

U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar de ANVS onder vermelding van ‘Vraag over vergunning Urenco’.