Definitieve vergunning voor TU Delft voor onderzoek met proefdieren en genetisch gemodificeerde organismen

De ANVS verleent een definitieve vergunning aan de Technische Universiteit Delft voor onderzoek met proefdieren en genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Van 5 oktober 2023 tot en met 16 november 2023 kunt u deze definitieve vergunning bekijken. Dat kan online, bij ons op kantoor of bij de gemeente Delft. Tot en met 16 november 2023 kunt u beroep indienen tegen deze vergunning bij de Raad van State.

Beeld: ©TU Delft Reactor Institute

Reactor voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

De TU Delft heeft al een vergunning voor het exploiteren van de Hoger Onderzoeks Reactor in Delft voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Onder deze vergunning valt ook de protonenkliniek HollandPTC die onderzoek doet en patiënten behandelt met protonentherapie.

Onderzoek met ggo’s voor bestrijden kankercellen met straling

De TU Delft vroeg een wijziging van de vergunning aan om twee redenen. Met deze vergunningswijziging kan de TU Delft binnen HollandPTC en RID onderzoek doen met ggo’s, zoals bacteriën, in combinatie met radioactiviteit. Dit onderzoek is onder andere bedoeld om te ontdekken hoe protonenstraling kan helpen om kankercellen bij mensen zo gericht mogelijk te bestrijden. Protonen zijn kleine, positief geladen kerndeeltjes. Protonen dringen tot een bepaalde diepte het lichaam in en verliezen daarna snel hun energie. Dit betekent dat protonen vooral actief zijn in de tumor en vervolgens minder ver doordringen in omliggend weefsel. Daardoor richten de protonen minder schade aan bij gezonde cellen.

Proefdieronderzoek voor protonentherapie

Daarnaast kan de TU Delft ook onderzoek gaan faciliteren met proefdieren, door proefdieren te bestralen in de faciliteiten van HollandPTC. De TU Delft heeft voor proefdieronderzoek bij het RID al sinds 2011 een vergunning.

Beroep indienen tot en met 16 november 2023 bij Raad van State

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.
Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State en daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Lees er meer over in de officiële kennisgeving in de Staatscourant.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de vergunning en stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via (088) 489 05 00.

U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar de ANVS onder vermelding van ‘Vraag over vergunning TU Delft’.