Meetsysteem kerncentrale Borssele verbeterd na aandringen ANVS

In juli 2023 heeft de ANVS een last onder dwangsom opgelegd aan EPZ, eigenaar van de kerncentrale Borssele. Wij wilden namelijk dat EPZ het nieuwe systeem voor stralingsmetingen aan de terreingrens van de kerncentrale zou verbeteren. Want uit inspecties bleek dat dit nieuwe meetsysteem nog niet volledig werkte. Er is geen risico voor mens en milieu geweest, omdat het oude meetsysteem ook nog werkte. Nu de bezwaarprocedure is afgelopen, maken we ons toezichtsbesluit openbaar.

Beeld: ©ANVS

Straling bij terreingrens makkelijker meten

De last onder dwangsom is opgelegd omdat inspecteurs hadden vastgesteld dat het nieuwe online systeem waarmee EPZ de straling aan de terreingrens rond de kerncentrale Borssele wilde meten, niet werkte zoals was afgesproken. Dit online systeem heeft EPZ naar aanleiding van de verplichte tienjaarlijkse zelfevaluatie (10EVA) uit 2013 geplaatst. Hiermee kan EPZ vanuit de controlekamer (regelzaal) van de kerncentrale continu in de gaten houden hoeveel straling er is op de terreingrens rond de kerncentrale. Dit kan van belang zijn als er iets misgaat met de kerncentrale. Het oude meetsysteem had deze mogelijkheid niet en kon alleen ter plekke, periodiek uitgelezen worden.

Last onder dwangsom opgelegd

Uit inspecties is duidelijk geworden dat het nieuwe meetsysteem nog niet goed werkte door hardware- en ICT-problemen. Op basis van deze overtreding heeft de ANVS aan EPZ laten weten een last onder dwangsom te willen opleggen als dit niet opgelost zou worden. Bij een eerste herinspectie stelden onze inspecteurs vast dat de overtreding nog niet volledig was opgelost. Daarom is de last opgelegd. Als een inspecteur van de ANVS na de gestelde termijn van één maand zou vaststellen dat de overtreding niet was opgelost, moest EPZ per vastgestelde overtreding een dwangsom betalen.

In september 2023 is door inspecteurs van de ANVS vastgesteld dat EPZ het meetsysteem had verbeterd. Er was dan ook geen sprake meer van een overtreding. EPZ heeft dus geen dwangsom hoeven te betalen. Om herhaling van de overtreding te voorkomen, blijft de last onder dwangsom nog wel gelden. Na een bezwaar van EPZ hebben we de last onder dwangsom op een aantal punten aangepast. Hierdoor kreeg EPZ meer ruimte om op eigen wijze de overtreding op te lossen.

Oude meetsysteem werkte nog

Naast het nieuwe systeem, werkte ook het oude systeem nog. De resultaten van de metingen van dit systeem worden gerapporteerd in het Milieujaarverslag van EPZ. De ANVS houdt daar toezicht op. Die metingen laten zien dat de netto stralingsdosis op de terreingrens van de kerncentrale aan de vergunning voldoet. Ook heeft EPZ verschillende andere systemen die informatie geven over de straling die wordt geproduceerd. De overtreding heeft dus geen gevolgen voor mens en milieu gehad.