Tienjaarlijkse evaluaties nucleaire installaties

Tienjaarlijkse evaluaties nucleaire installaties

Vergunninghouders van een nucleaire installatie zijn wettelijk verplicht een tienjaarlijkse zelfevaluatie (10EVA) uit te voeren. De rol van de ANVS hierbij is om deze evaluatie te beoordelen en toe te zien op de uitvoering van de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen. De ANVS heeft een handreiking opgesteld om de vergunninghouders te informeren over de verwachtingen die de ANVS heeft van de zelfevaluatie en om ze handvatten te bieden voor een goede uitvoering daarvan.

Bij een 10EVA toetst de vergunninghouder zijn installatie(s) aan de stand van de techniek. Hieruit komen mogelijke verbetermaatregelen naar voren die de vergunninghouder afweegt en prioriteert. De vergunninghouder beschrijft dat in een samenvattend beoordelingsrapport. Daarna stelt de vergunninghouder een ‘implementatieplan’ op, waar in staat hoe de verbetermaatregelen worden uitgevoerd. De ANVS beoordeelt het rapport en het implementatieplan.

Wettelijke grondslag

Nucleaire installaties in Nederland hebben een vergunning op grond van de Kernenergiewet voor onbepaalde duur. Bij de Kerncentrale Borssele is de exploitatieduur bij wet beperkt. Vergunninghouders van een nucleaire installatie zijn wettelijk verplicht om de nucleaire veiligheid continu te verbeteren. Een belangrijk instrument daarbij is de 10EVA. Deze evaluatie wordt geëist in de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties (Rnvk) en dient om verbeteringen in de nucleaire veiligheid te identificeren. De ANVS heeft als toezichthouder de rol om deze zelfevaluatie te beoordelen en toe te zien op de uitvoering van de daaruit voortkomende verbetermaatregelen. De vergunninghouder moet alle maatregelen nemen die nodig zijn om ongevallen te voorkomen of, als een ongeval zich voordoet, de gevolgen van dat ongeval beperken. Dit staat in artikel 6 lid 1 en 2 van de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties. In artikel 7 staat dat hierbij ingegaan moet worden op verdediging in de diepte. Dat veiligheidsconcept, ook bekend als het principe van ‘gelaagde veiligheid’, is een samenspel van technische, organisatorische, procedurele en administratieve maatregelen, bestaande uit meerdere lagen. 

Handreiking

De ANVS heeft de Handreiking tienjaarlijkse evaluatie nucleaire installaties opgesteld om vergunninghouders te informeren over de verwachtingen van de ANVS ten aanzien van dit traject en handvatten te bieden voor een goede uitvoering van de 10EVA. De handreiking is in eerste instantie bedoeld voor alle (vergunninghouders van) nucleaire installaties. Handreikingen zijn niet aan een vergunning of de wet verbonden en hebben geen verplichtend karakter. De vergunninghouder kan de handreiking als uitgangspunt nemen bij zijn handelen.