Handreiking biedt vergunninghouders handvatten voor uitvoering periodieke veiligheidsevaluaties

Vergunninghouders van nucleaire installaties zijn wettelijk verplicht een tienjaarlijkse zelfevaluatie (10EVA) uit te voeren. De ANVS heeft een ‘Handreiking tienjaarlijkse evaluatie nucleaire installaties’ opgesteld om de vergunninghouders te informeren over de verwachtingen die de ANVS heeft van de 10EVA en om ze handvatten te bieden voor een goede uitvoering daarvan. De rol van de ANVS hierbij is deze evaluatie te beoordelen en toe te zien op de implementatie van de hierin geïdentificeerde verbetermaatregelen.

Nucleaire installaties in Nederland hebben een vergunning op grond van de Kernenergiewet voor onbepaalde duur. Bij de Kerncentrale Borssele is de exploitatieduur bij wet beperkt. Vergunninghouders van een nucleaire installatie zijn wettelijk verplicht om de nucleaire veiligheid continu te verbeteren. Een belangrijk instrument daarbij is de 10EVA. Deze evaluatie wordt geëist in de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties en dient om verbeteringen in de nucleaire veiligheid te identificeren.

Handreikingen

Handreikingen zijn informatieve documenten, die de ANVS voor vergunninghouders publiceert en waarin staat beschreven hoe de ANVS tegen een bepaald onderwerp aankijkt. De vergunninghouder kan de handreiking vervolgens als uitgangspunt nemen bij zijn handelen. Handreikingen zijn niet aan een vergunning of de wet verbonden en hebben geen verplichtend karakter. De documenten zijn vaak technisch en inhoudelijk van aard, maar kunnen ook het brede publiek inzicht geven in wat de rollen van de ANVS en vergunninghouders zijn.