Handreiking tienjaarlijkse evaluatie nucleaire installaties

De ANVS heeft deze handreiking opgesteld voor vergunninghouders van nucleaire installaties. De handreiking beschrijft het proces van een tienjaarlijkse evaluatie (10EVA) en de wijze waarop de ANVS een 10EVA beoordeelt.