Maaike Prins nieuwe directeur Beoordeling & Advies ANVS

Sinds 1 oktober is Maaike Prins de nieuwe directeur van de Directie Beoordeling & Advies (DBA). Hiervoor was zij afdelingshoofd Medische Technologie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Prins: "De rol die toezichthouders spelen voor de veiligheid in Nederland is niet te onderschatten."

Beeld: ©ANVS

Specialistische teams

DBA bestaat uit 6 teams met uiteenlopende expertises. Zo is er een team binnen de directie dat zich richt op specialistische beoordelingen en inspecties bij nucleaire installaties. Maar ook voorlichting, crisisbeheersing, juridische zaken en uitvoeringsbeleid zit in het takenpakket van verschillende DBA-teams. Net als de internationale samenwerking met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten, zoals de Belgische toezichthouder FANC. "Het is interessant om de diversiteit aan onderwerpen te zien," vindt Prins zelf ook. "We zijn van veel markten thuis."

Verbinding en samenwerking

Een belangrijke verantwoordelijkheid die de ANVS -samen met onze crisispartners- heeft is ervoor zorgen dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op eventuele crises op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Hiervoor is de Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn)crisisstructuur opgericht. Prins: "Het CETsn verzamelt gegevens en beoordeelt na analyse de situatie. Op basis van de analyse stellen zij een advies op, met maatregelen om de gevolgen voor de volksgezondheid en de leefomgeving te beperken. Binnen het CETsn werkt de ANVS samen met het RIVM en andere kennispartners om de benodigde technische, radiologische en gezondheidskundige expertise samen te brengen in 1 advies aan bestuurders, nationaal en regionaal. We herzien momenteel het CETsn, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke crises en ongevallen. Ik kijk uit naar de grote nationale oefening eind 2024, zodat we kunnen toetsen hoe deze structuur in de praktijk werkt."

Binnen de directie wordt gewerkt aan diverse programma’s, bijvoorbeeld met oog op de voorbereiding op nieuwe nucleaire initiatieven. Het ontwikkelen van kennis staat hierbij centraal, maar óók het delen van de opgehaalde kennis. "We steken veel tijd in het opleiden van onze mensen. Als regulator moeten we nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten houden. We ondersteunen ook andere overheidsorganisaties,  dit is een van onze wettelijke taken. We zien graag dat de kennis in de sector behouden blijft," vertelt Prins.

Voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen

Kernenergie staat volop in de belangstelling, mede vanwege de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Prins: "We hebben een duidelijke rol, namelijk die van beschermer van de veiligheid op het gebied van nucleair en straling. Dit doen we onder andere door middel van vergunningverlening en toezicht. Dat zijn complexe en uitgebreide veiligheidsbeoordelingen. Daarbij hebben we ook te maken met nieuwe technologieën en onzekere tijdlijnen. We zijn een programma gestart om hier intern goed voorbereid op te zijn. Burgers en vergunningaanvragers mogen erop vertrouwen dat wij er klaar voor zijn."

Veiligheid en transparantie

Veiligheid en bescherming is de rode draad in haar carrière. Prins: "Iedereen wil veilig leven en mag ervan op aan kunnen dat de overheid alles doet om dat zoveel mogelijk te borgen. Op dit terrein kun je veel impact hebben en ik wil hier graag aan bijdragen. Bij het Ministerie van Volksgezondheid heb ik aan veiligheid in de zorg gewerkt. Toen ik later de overstap naar IGJ maakte, leerde ik steeds meer over. Ik heb hier verschillende managementposities bekleed, waaronder Hoofd van de divisie die toezicht hield op medische technologie."

Ze vervolgt: "DBA staat voor expertise op veel specialistische terreinen. Denk bijvoorbeeld aan nucleair of crisis. Ik wil alle thema’s op de juiste manier verbinden. Die kennis willen we op een goede manier uitdragen. Dit doen we bijvoorbeeld met onze taak in publieksvoorlichting. We communiceren op een transparante en duidelijke manier wat er speelt. Ik vind het ook belangrijk dat de band met andere toezichthouders en inspecties, kennisinstituten, stakeholders en (inter)nationale partijen goed is. Deze banden wil ik de komende tijd verder versterken."

Maak kennis met onze directeuren

Dit is het derde en laatste deel uit de serie over het voorstellen van onze directeuren. Eerder stelden we onze directeuren Bevoegd gezag, Bernd Keller, en Bedrijfsvoering en Informatievoorziening, Ilya Wit-Hoornweg, aan u voor.