Definitieve vergunning Urenco voor bergplaats radioactief afval

De ANVS verleent Urenco een definitieve vergunning voor een nieuwe bergplaats voor radioactief afval. Van 16 mei tot en met 26 juni kunt u deze vergunning bekijken en ertegen in beroep gaan.

Beeld: ©ANP

Bouw al eerder begonnen

Hoewel de definitieve vergunning er nu pas is, kon Urenco de bergplaats al bouwen. Dat komt door onze gedoogbeslissing uit 2023. We gaven toen al toestemming, zodat Urenco zo snel mogelijk aan alle veiligheidseisen kon voldoen. De plaats waar het radioactieve afval lag opgeslagen, voldeed niet aan alle eisen voor brandveiligheid. Nu de definitieve vergunning er is, komt er formeel een einde aan de gedoogsituatie.

Eigen berging nodig

Urenco heeft zelf een bergplaats nodig waar afval tijdelijk kan worden opgeslagen. Urenco produceert namelijk verrijkt uranium voor kerncentrales die hiermee elektriciteit opwekken. Afval uit dit proces kan niet meteen bij COVRA worden opgeslagen. Urenco moet het zelf eerst bewerken.

Ook toestemming voor 3 andere aanpassingen

De vergunningswijziging die Urenco nu heeft gekregen, gaat over meer dan alleen de bergplaats. Urenco mag de plattegrond van de bedrijfsgebouwen ook aanpassen aan de nieuwe situatie. Bovendien mag Urenco een hogere buisspanning voor haar röntgentoestellen gebruiken. Daarnaast mag Urenco 2 extra kiepautoclaven plaatsen. Een kiepautoclaaf is een apparaat dat wordt gebruikt om monsters te nemen. Urenco kan straks meer monsters tegelijk nemen.

Beroep indienen tot en met 26 juni 2024

Hoewel er nu een definitieve vergunning is, kunt u nog wel in beroep gaan. Als u in beroep gaat, kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. U kunt beroep indienen als ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Dien uw beroepschrift of verzoek in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State en daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Lees er meer over in de officiële bekendmaking

Reacties op de ontwerpvergunning

Van 1 maart 2024 tot en met 12 april 2024 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Eén burger heeft gereageerd en 3 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze reactie zagen wij geen aanleiding om de vergunning aan te passen. De zienswijzen en onze reactie daarop vindt u in onze definitieve vergunning.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de vergunning en stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via 088 489 05 00.

U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘Vraag over vergunning Urenco’.