Bouw onvergunde bergplaats bij Urenco toegestaan

De ANVS geeft toestemming voor de bouw van een nieuwe bergplaats voor radioactief afval bij Urenco, zonder dat daarvoor vooraf de vereiste vergunning is verleend. Dat staat in een brief aan het bedrijf dat in Almelo onder meer uranium verrijkt. Nu zijn bij Urenco radioactieve afvalstoffen opgeslagen in een ruimte die niet voldoende brandwerend is. Hoewel er nu geen direct gevaar is voor mens en milieu, gedogen wij de bouw van een nieuwe bergplaats zodat Urenco zo snel mogelijk kan voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

In het najaar van 2022 kreeg Urenco een waarschuwing van de ANVS na een inspectie, omdat radioactief materiaal (actief kool en afvaloliën) is opgeslagen in een ruimte die niet voldoende brandwerend is. Urenco kan dit jaar een nieuwe opslag bouwen die wel voldoende brandwerend is. Daarvoor is eigenlijk eerst een vergunningswijziging nodig, alleen is dat nu formeel niet mogelijk vanwege de lopende procedure voor de revisievergunning van Urenco. Door de bouw van een geschikte bergplaats te gedogen, kan Urenco zo snel mogelijk deze ongewenst situatie beëindigen.  Voorwaarde is wel dat deze ruimte voor 1 januari 2024 klaar moet zijn.

Overmacht

Het beleid voor het gedogen van overtredingen door de ANVS is opgenomen in onze Toezicht- en interventiestrategie 2023. Hierin staat dat wij alleen gedogen ofwel bij overmacht ofwel in een overgangssituatie én als de situatie bovendien niet leidt tot grote milieu- of veiligheidsrisico’s. Wij hebben beoordeeld dat voor de opslag van het radioactief materiaal bij Urenco sprake is van overmacht. Het bedrijf mag hiervoor dan ook, tot 1 juli 2024, zonder vergunning een nieuwe bergplaats maken en gebruiken. De verwachting is dat de nieuwe ruimte voor die datum kan zijn opgenomen in de Kernenergiewetvergunning. Hierbij speelt mee dat het proces voor de benodigde vergunning pas kan starten zodra wij de revisievergunning voor Urenco hebben verleend.

Huidige opslag

De huidige opslag voor het radioactief afval bij Urenco blijft in gebruik totdat de nieuwe bergplaats klaar is (uiterlijk op 1 januari 2024). Afvoer van het afval is nu namelijk niet meteen mogelijk, omdat het eerst nog door Urenco moet worden bewerkt. Daarna kan het naar COVRA (de enige opslag voor radioactief afval in Nederland) worden afgevoerd. Het materiaal moet dus bij Urenco opgeslagen blijven totdat die bewerking heeft plaatsgevonden. Urenco heeft aangetoond dat het afval nu in een ruimte ligt waar de ventilatie is gewaarborgd en die wordt gecontroleerd op eventuele emissies. Urenco kan dus direct maatregelen nemen als het nodig is. Ook hiervoor heeft de ANVS toestemming gegeven.

Lees de brief van de ANVS aan Urenco.

Beeld: ©ANP