Gedoogbeslissing Urenco

In deze brief geeft de ANVS Urenco toestemming voor de bouw van een nieuwe bergplaats voor radioactief afval, zonder dat daar vooraf de vergunning voor is verleend. We gedogen de bouw, zodat Urenco zo snel mogelijk aan de gestelde veiligheidseisen kan voldoen.