Nieuws - Actueel

117 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Ontwerpvergunning URENCO ten behoeve van verplaatsing activiteit verrijking stabiele isotopen en enkele andere wijzigingen ter inzage

Van 18 juli tot en met 29 augustus 2017 ligt de ontwerpvergunning aan URENCO Nederland BV ten behoeve van verplaatsing activiteit ...

Nieuwsbericht | 18-07-2017 | 15:00

Veiligheidverhogende maatregelen van de kerncentrale Borssele worden getest tijdens het produceren van elektriciteit

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is uit bedrijf voor de jaarlijkse ...

Nieuwsbericht | 10-07-2017 | 11:45

Kwartiermaker aangesteld om klankbordgroep eindberging radioactief afval op te zetten

De ANVS publiceerde in juni 2016 het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen ...

Nieuwsbericht | 29-06-2017 | 11:05

Definitieve vergunning NRG voor terugwinnen xenon ter inzage

Op 23 juni 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een Kernenergiewetvergunning verleend aan de Nuclear ...

Nieuwsbericht | 28-06-2017 | 11:03

Splijtstofwissel kerncentrale Borssele duurt langer dan gepland

De splijtstofwissel 2017 (SW 2017) in de kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) ...

Nieuwsbericht | 27-06-2017 | 14:39

Geen grotere of andere milieugevolgen door inzet MOX-splijtstof

De inzet van mengoxide splijtstof (MOX) in de kerncentrale Borssele heeft geen grotere of andere gevolgen voor het milieu dan ...

Nieuwsbericht | 21-06-2017 | 12:43

Ontwerpvergunning CNS-Utility gebouw en versneller ter inzage

Vanaf 15 juni tot en met 26 juli 2017 ligt de ontwerpvergunning aan de Technische Universiteit Delft (TUD) voor het Reactor ...

Nieuwsbericht | 14-06-2017 | 00:01

Goedkeuring plan van aanpak afvoer radioactief afval NRG Petten

Op 1 juni 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) onder voorwaarden en voor bepaalde tijd goedkeuring verleend ...

Nieuwsbericht | 07-06-2017 | 10:39

Definitieve vergunning NRG voor de conversie van HEU naar LEU bij de Molybdeen Productie Faciliteit ter inzage

Van 1 juni 2017 tot en met 13 juli 2017 liggen de definitieve vergunning aan de Nucleair Research and consultancy Group V.O.F. ...

Nieuwsbericht | 31-05-2017 | 00:01

Nieuwe werkwijze voor indienen meldingen, vragen en klachten

Vanaf 6 juni 2017 verandert de procedure voor het indienen van meldingen, vragen en klachten bij de ANVS. Door de nieuwe ...

Nieuwsbericht | 30-05-2017 | 17:20

Blijf op de hoogte